Verenigde Nederlandse Compagnie NV
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Aug 23, 2017 09:00 AM (GMT+0200)

Share classes

Share class
Total number of shares, entitled to vote
Options
Ordinary shares
NL0009169515
3,790,865 show more
Shares A
2,000,000 show more

Time schedule

Record date Jul 21, 2017 06:00 PM (GMT+0200)
Closing date Aug 16, 2017 05:00 PM (GMT+0200)
General meeting date Aug 23, 2017 09:00 AM (GMT+0200)

Location details

Location name De Nieuwe Kolk
Street Weiersstraat 1
Postal code 9401 ET
City Assen
Country Netherlands
Corporate website http://www.verenigdenederlandsecompagnie.nl/investor-relations/

Agenda items

Title
1 Opening en presentielijst
2 Mededelingen
3 Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, om voor het geval de besloten vennootschap Holding Degrosolutions BV met zetel te Slagharen (handelsregisternummer 63600579) binnen drie maanden na 23 augustus 2017 overwegende zeggenschap verkrijgt in de zin van art. 5:70 Wet op het financieel toezicht over de vennootschap, overeenkomstig art. 2(1)(a) Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft in te stemmen met de vrijstelling van de verplichting een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap.

voting item

Show more
4 Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, om over te gaan tot verkrijging van alle aandelen in het geplaatste kapitaal van Corilus Veterinary Nederland BV en Corilus Veterinary België BVBA (tezamen: Corilus) en om over te gaan tot verkrijging van 51% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van DegroSolutions.

voting item

Show more
5 Het voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, tot het uitsluiten van het voorkeursrecht dat iedere bestaande aandeelhouder heeft bij de uitgifte van aandelen zoals omschreven in de statuten van de Vennootschap ten behoeve van (i) het uitgeven van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap om de hierboven genoemde belangen in Corilus en Degrosolutions te verwerven ter waarde van € 5.000.000.

voting item

6 Verlening van decharge voor dhr. Geert Schaaij als voorzitter van de Raad van Bestuur die zitting had in 2017, voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2017

voting item

7 Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2017 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2017 en/of per 23 augustus terugtreden uit de Raad van Commissarissen

voting item

8 Overdracht voorzitterschap Raad van Commissarissen aan dhr. Mark Logtenberg

voting item

Show more
9 Benoeming - waarbij deze oproep en agenda mede dient als voordracht door de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering – van de heer Raymond van Riele tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een periode van vier (4) jaren, gerekend van 23 augustus 2017

voting item

Show more
10 Acquisitie strategie en presentatie over vooruitzichten 2018/2019 door Raymond van Riele
11 Rondvraag
12 Sluiting

Meeting documents

Convocation and Agenda EGM (Dutch only) Download

Agent bank

Name ABN AMRO Bank N.V. | Corporate Broking
Email address corporate.broking@nl.abnamro.com
Phone +31 (0) 20 344 2000