FNG N.V.
Annual General Meeting
Aug 17, 2017 11:00 AM (GMT+0200)

Share classes

Share class
Total number of shares, entitled to vote
Options
Ordinary Shares
NL0012047849
6,041,766 show more
Shares A
-
2,000,625 show more

Time schedule

Record date Jul 20, 2017 05:30 PM (GMT+0200)
Closing date Aug 10, 2017 05:30 PM (GMT+0200)
General meeting date Aug 17, 2017 11:00 AM (GMT+0200)

Location details

Location name the office of the Company
Street Oostweg 2
Postal code 2723 RH
City Zoetermeer
Country Netherlands
Corporate website http://www.fng.eu/

Agenda items

Title
1 Opening
2 Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2016
3 Toelichting van het dividend- en reserveringsbeleid
4 Bespreking van het bestuursverslag over het boekjaar 2016
5 Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016

voting item

6 Het verlenen van decharge aan het Bestuur

voting item

7 Het verlenen van decharge aan de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen")

voting item

8 Het verlenen van opdracht aan Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag over het boekjaar 2017

voting item

9 Het verlenen van machtiging aan het Bestuur om te besluiten tot inkoop van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap

voting item

10 Het verlenen van machtiging aan het Bestuur om te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap

voting item

11 Het verlenen van machtiging aan het Bestuur om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

voting item

12 Rondvraag
13 Sluiting

Meeting documents

Oproep & Agenda (Dutch only) Download

Agent bank

Name ABN AMRO Bank N.V. | Corporate Broking
Email address corporate.broking@nl.abnamro.com
Phone +31 (0) 20 344 2000